Buurtsessies

De Buurtsessies zijn maandelijkse semi-akoestische muziekavonden voor muzikanten en zangers die (nog) niet zo nodig in een band hoeven. In 2017 heb ik die bedacht en met muziekvrienden gestart, in 2019 uitgebreid naar Haarlem Zuid-West en medio 2022 ook Meerwijk. Ik help u graag een Buurtsessie te starten in uw stad of wijk.